Strefa Płatnego Parkowania

Miasto Bochnia

Strefa Płatnego Parkowania

II. OBSZAR B – stawki opłaty:

1. 30 min – 0,50 zł.

2. pierwsza godzina– 1,50 zł.

3. druga godzina – 1,80zł.

4. trzecia godzina – 2,00zł.

5. czwarta i każda następna godzina – 1,50zł.

6. Abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00zł, półroczny 50,00zł, roczny 100,00zł.

7. Abonament dwutygodniowy – 75,00zł .

8. Abonament miesięczny – 150,00zł.

9. Zastrzeżone miejsce postojowe – 300,00zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

Granice Strefy wyznaczają następujące ulice (zgodnie z granicami działek ewidencyjnych pasa drogowego):

Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris,

Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Opłaty za parkowanie od dnia 1 października 2018 r.  obowiązują na następujących ulicach i placach:

ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Jana Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka, ul. Kowalska, Ul. Bracka, Pl. Gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. prof.Fischera Stanisława, Pl. Gazaris, Pl. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Pl. Bolesława Wstydliwego

SPP_Bochnia_Mapa_Strefy_Płatnego_Parkowa
Parkomat2.png
parking samochodowy
Parkomat.png

Podstawowe informacje 

Parkomaty - wnoszenie opłat

 

Opłaty pobiera się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 17 00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest wniesienie opłaty za cały deklarowany czas postoju.

Opłaty wnosi się z góry, bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym tj. nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.

 

Parkomaty płatności:

- bilonem 10gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł

-kartami płatniczymi (bankowe) - ZBLIŻENIOWO - Mastercard VISA

Instrukcja Obsługi Parkomatu

Płatność w Parkomacie Bilonem

1. Aby wybudzić parkomat - wciśnij  przycisk ON power.

2. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu, który chcesz zaparkować w SPP (w razie pomyłki użyj pomarańczowego przycisku kasującego).

3. Zatwierdź zielonym numer rejestracyjny.

4. Zrealizuj i zatwierdź operację płatności bilonem zielonym przyciskiem, a następnie poczekaj na wydruk biletu.

Uwaga:
Parkomat nie wydaje reszty, należy określić długość postoju poprzez wrzucenie odpowiedniej ilości bilonu. Parkomat sam przelicza wrzuconą ilość monet na długość postoju.

(Parkomat akceptuje monety 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł)

Płatność w Parkomacie kartą zbliżeniową

1. Aby wybudzić parkomat - wciśnij  przycisk ON power.

2. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu, który chcesz zaparkować w SPP (w razie pomyłki użyj pomarańczowego przycisku kasującego).

3. Zatwierdź zielonym przyciskiem numer rejestracyjny.

4. Niebieskimi przyciskami + i – określ ile zamierzasz zapłacić za parkowanie.

5. Zatwierdź zielonym przyciskiem.

6. Przyłóż kartę do czytnika zbliżeniowego, po zatwierdzenie płatności poczekaj na wydruk biletu.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

- Parkomat nie wydaje reszty  Jeśli więc wrzucisz np. monetę pięciozłotową – automat przeliczy ile czasu parkowania zostało zakupione

- Umieść bilet parkingowy w widocznym miejscu za przednią szybą

- Jeśli chcesz w danym momencie przerwać transakcję - wciśnij czerwony przycisk.

 

Parkingi

Opłaty za parkowanie od dnia 1 października 2018 r.  obowiązują na następujących ulicach i placach:

​ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Jana Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka, ul. Kowalska, Ul. Bracka, Pl. Gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. prof.Fischera Stanisława, Pl. Gazaris, Pl.

Parkomaty płatności:

- bilonem 10gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł

-kartami płatniczymi (bankowe) - ZBLIŻENIOWO - Mastercard VISA

 

Pl. Bolesława Wstydliwego - Parking

Uprzejmie informujemy iż od 1 kwietnia na Placu Bolesława Wstydliwego (tzw. "placu nad ubezpieczalnią") zaczną funkcjonować systemy szlabanowe wraz z kasą rozliczeniową. W rejonie Placu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty za postój w parkomacie.
Wjazd oraz wyjazd z parkingu znajdują się od strony ulicy Gazaris. Przejazd samochodem od strony ulicy Konfederatów Barskich nie będzie możliwy. Od strony baru mlecznego PSS Społem przewidziano 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, które nie będą objęte opłatami. Przejście pieszych oraz przejazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przez plac nie będzie utrudniony, zaplanowano w tym celu przerwy w barierach drogowych.
Opłata za postój będzie odbywała się wg następującego schematu:
- wjazd na parking oraz pobranie biletu z terminala wjazdowego,
- postój pojazdu,
- przed odjazdem rozliczenie biletu w kasie rozliczeniowej i uiszczenie opłaty za postój,
- wyjazd z parkingu poprzez zeskanowanie opłaconego biletu przy terminalu wyjazdowym.

 

Opłaty pobiera się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 17 00 z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

Wysokość opłat:

1) 30 minut - 0,50 zł;
2) pierwsza godzina – 1,50 zł;
3) druga godzina – 1,80 zł;
4) trzecia godzina - 2,00 zł;
5) czwarta i każda następna godzina – 1,50 zł;
6) abonament postojowy:
a) dwutygodniowy – 75,00 zł,
b) miesięczny – 150,00 zł;
7) abonament mieszkańca:
a) miesięczny – 10,00 zł,
b) półroczny – 50,00 zł,
c) roczny – 100,00 zł.”

Należność za parkowanie wnosi się po zakończeniu parkowania, bezpośrednio przed wyjazdem z parkingu. Od wniesienia opłaty do opuszczenia parkingu nie powinno upłynąć więcej niż 10 minut. W przypadku przekroczenia tego czasu, należy wnieść ponownie opłatę za korzystanie z parkingu zgodnie z ustalonymi stawkami.

Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód uiszczenia należności za parkowanie pojazdu wyłącznie na parkingach w nich wskazanych. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

 

Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy przy ulicy położonej w najbliższej okolicy parkingu. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko na jednym parkingu i na jeden pojazd, bez względu na to ile pojazdów posiada.

 

Gen. Kazimierza Pułaskiego - Parking / opłata w parkomacie - do czasu montażu systemu zamkniętego ze szlabanami
Czas przewidziany pomiędzy opłatą za postój a wyjazdem z parkingu wynosi 10 minut.

Płatność w parkomatach

Parkomaty płatności:

- bilonem 10gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł

-kartami płatniczymi (bankowe) - ZBLIŻENIOWO - Mastercard VISA

Opłaty pobiera się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 17 00 z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

Wysokość opłat:

1) 30 minut - 0,50 zł;
2) pierwsza godzina – 1,50 zł;
3) druga godzina – 1,80 zł;
4) trzecia godzina - 2,00 zł;
5) czwarta i każda następna godzina – 1,50 zł;
6) abonament postojowy:
a) dwutygodniowy – 75,00 zł,
b) miesięczny – 150,00 zł;
7) abonament mieszkańca:
a) miesięczny – 10,00 zł,
b) półroczny – 50,00 zł,
c) roczny – 100,00 zł.”

Należność za parkowanie wnosi się po zakończeniu parkowania, bezpośrednio przed wyjazdem z parkingu. Od wniesienia opłaty do opuszczenia parkingu nie powinno upłynąć więcej niż 10 minut. W przypadku przekroczenia tego czasu, należy wnieść ponownie opłatę za korzystanie z parkingu zgodnie z ustalonymi stawkami.

Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód uiszczenia należności za parkowanie pojazdu wyłącznie na parkingach w nich wskazanych. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

 

Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy przy ulicy położonej w najbliższej okolicy parkingu. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko na jednym parkingu i na jeden pojazd, bez względu na to ile pojazdów posiada.

 

 
touchscreen computer

Podstawowe informacje 

Wykupienie abonamentu


Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty tylko i wyłącznie przy ulicy wskazanej w tym abonamencie. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.


Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy w SPP i upoważniają do parkowania przy ulicy położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko przy jednej ulicy i na jeden pojazd, bez względu na to ile pojazdów posiada.


W obszarze B jest możliwość wykupienia zastrzeżonego miejsca postojowego „koperty” po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z Zarządcą drogi.

 

Podstawowe informacje 

Płatności mobilne

Należy pobrać aplikację mobilną umieszczoną na stronie dostawcy usług mobilnych posiadających Gminę Miasto Bochnia w swoim systemie.

Następnie zastosować się do instrukcji dostawcy, aby w pełni wykorzystać usługi udostępnione w ramach aplikacji mobilnych.

Jak oznaczyć pojazd?

 

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi kierowca musi umieścić na samochodzie informację o tym, że płaci za postój korzystając z systemu mPay. Służy do tego darmowa naklejka na szybę, którą można zamówić bezpośrednio z poziomu aplikacji lub odebrać samodzielnie w biurze SPP (ul. Biała 16). Równie dobrze sprawdzi się zwykła kartka z odręcznie napisanym słowem mPay.

 

Jak pobrać aplikację mPay?

 

Aplikacja jest darmowa i dostępna na telefony z systemami Android oraz iOS. Żeby ją pobrać, wystarczy w sklepie z aplikacjami wpisać „mPay płatności mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie w przeglądarce internetowej telefonu adresu www.app.mpay.pl. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja przeprowadza użytkownika przez krótki proces rejestracji.

 

Z regulaminem promocji można zapoznać się na stronie internetowej www.mpay.pl

Od listopada 2021 r., w SPP w Bochni można również skorzystać z aplikacji mobilnej dostarczanej przez firmę Skycash Poland S.A..

Pobranie aplikacji na telefony z systemami Android oraz iOS dostępne jest na stronie dostawcy usług, w zakładce parkowanie: www.skycash.com

Z regulaminem usługi można zapoznać się na stronie internetowej firmy Skycash Poland S.A. pod adresem: www.skycash.com 

 
 
touchscreen computer

Podstawowe informacje 

Kontrola wnoszonych opłat w SPP

1. Za nie uiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP pobiera się
opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2. Po stwierdzeniu nie uiszczenia należnej opłaty za postój wystawiane jest zawiadomienie o opłacie
dodatkowej.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie
dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty, w sposób wskazany
w zawiadomieniu.
4. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wystawienia
zawiadomienia, ulega ona pomniejszeniu o 20,00 zł.
5. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie określonym w ust. 3, podlega egzekucji w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie egzekucyjne prowadzone będzie
przez Burmistrza Miasta Bochnia.

Formularz reklamacji on-line

Reklamacja została wysłana. Wkrótce otrzyma Pan/Pani email z potwierdzeniem.